logo   
aktualita

Na FSE UJEP probíhá výzkum dlouhodobých dopadů Covid-19 na dopravní chování

Covid-19 mění naše návyky, aktivity, způsob práce i dopravní chování. Jaké jsou však jeho dlouhodobé dopady? Může být situace, kterou vyvolal, dokonce akcelerátorem změn, které podpoří takové aktivity jako teleworking a nákupy a různé volnočasové aktivity přes internet? Jaké mají tyto změny dopad na dopravu a veřejné prostory měst?

Tyto otázky si klade náš výzkumný tým Doprava a mobilita. Ve spolupráci se špičkovým pracovištěm z technické univerzity Technion v Jaffě, pod vedením prof. Yorama Shiftana, připravil dotazníkové šetření zaměřené na zodpovězení těchto otázek.

V současné době probíhá vyhodnocování dat z první vlny dotazníkového šetření, které bylo zacíleno na pracující a studující obyvatele v Izraeli a České republice starší 18 let. V případě získání finanční podpory plánujeme realizovat další dvě vlny dotazníkového šetření mezi stávajícími respondenty z první vlny tak, aby vznikl panel dat. Vznikla by tak unikátní databáze, která umožní analyzovat nejen změny, které s sebou přinesl Covid-19 bezprostředně, ale především jeho střednědobé a dlouhodobé dopady. Znalost těchto dopadů je klíčová pro nasměrování strategického rozvoje a formulaci doporučení pro podporu udržitelné městské mobility.

07.09.2020
DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
TRANSPORT AND MOBILITY RESEARCH TEAM
Institute for Economic
and Environmental Policy

Faculty of Social and Economic Studies
J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publication or further dissemination of content is prohibited without the written consent of Mobilita-ieep.cz.