Kompetenční tým Doprava a mobilita se věnuje společenskovědním a interdisciplinárním aspektům udržitelné dopravy a mobility.

  • AKTUALITY

Tato kniha přináší nový přístup ke zkoumání různých názorů a kontroverzí ve společnosti s využitím analýzy diskurzu, kterou nově aplikuje v oblasti dopravy a městského rozvoje.

aktualita

Těšíme se na Vás v novém roce.

aktualita

Srdečně zveme všechny zájemce na přednášku prof. Wafy Elias z SCE- Shamoon College of Engineering v Beer Sheva (Izrael).

Vzdělávací síť CIVITAS Educational Network umožňuje spolupráci mezi vzdělávacími institucemi působícími v oblasti městské mobility.

Balíček nástrojů pro plánování dopravy pomůže v oblastech udržitelné městské mobility samosprávám i odborníkům

V říjnovém čísle odborného časopisu Transportation Research Part A: Policy and Practice vyjde článek, který vznikl ve spolupráci členů našeho týmu s izraelskými kolegy z technické univerzity TECHNION v Haifě. Článek s názvem Will COVID-19 accelerate telecommuting? A cross-country evaluation for Israel and Czechia se zaměřuje na analýzu dlouhodobých dopadů pandemie covid na práci z domu a srovnání obou zemí.

DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.