logo   O nás

Představení

Kompetenční tým Doprava a mobilita se věnuje společensko-vědním a interdisciplinárním aspektům udržitelné dopravy a mobility. Věnujeme se národnímu i evropskému výzkumu v oblasti dopravního chování, managementu mobility, strategickému dopravnímu plánování, podpoře alternativních druhů dopravy k dopravě automobilové, udržitelnému turismu či problematice nových dopravních služeb a smart technologií v dopravě.

Zvláštní pozornost věnujeme udržitelné městské mobilitě a strategickému dopravnímu plánování měst a vyšších územních celků. Mezi výzkumná témata z této oblasti patří mimo jiné tvorba plánů udržitelné městské mobility a institucionálních plánů mobility, ex-ante a ex-post evaluace opatření k podpoře udržitelné mobility a dopravních strategií, analýza dopadů a modelování rozvojových scénářů v udržitelné mobilitě, dopravní průzkumy, role jednotlivých aktérů a zapojování veřejnosti v procesu dopravního plánování.

Naše aktivity pokrývají základní i aplikovaný výzkum a konzultační činnost na evropské, národní i místní úrovni. Věnujeme se také popularizaci výsledků naší výzkumné činnosti a pedagogické činnosti včetně tvorby vzdělávacích materiálů pro studenty i pedagogy.


Spolupracujeme

Naše výzkumné projekty se zaměřují na aktivity, které mají významný aplikační potenciál především pro státní správu a samosprávu. Našimi hlavními aplikačními partnery jsou státní instituce (relevantní ministerstva), kraje a města a obce a jejich asociace. Spolupracujeme dále s organizátory veřejné dopravy. V rámci výzkumných aktivit věnovaných udržitelné mobilitě ve velkoplošných chráněných územích spolupracujeme s Agenturou ochrany přírody a krajiny a správami NP a CHKO.

Na výzkumu spolupracujeme s výzkumníky a výzkumnými pracovišti v ČR i v zahraničí.

Konkrétní partneři jsou uvedeni u jednotlivých řešených projektů.

DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.