logo   Tým
Ing. Mgr. Hana Brůhová Foltýnová, PhD.

Hana je řešitelkou a manažerkou řady vědeckých a aplikačních projektů věnovaných tématice udržitelné městské mobility, regulace dopravy, monitoringu a evaluaci dopravních politik a strategického dopravního plánování měst.


Ing. Lucie Vávrová /Svobodová/

Lucie se v oblasti mobility věnuje problematice dopravního chování mladých dospělých lidí (tzv. mileniálů).


Ing. MgA. Radek Timoftej

Radek se v oblasti mobility věnuje problematice životního prostředí v environmentálně citlivých oblastech, které mobilita přímo ovlivňuje.


Mgr. Danuše Strnadová

Danuše provádí výzkum dopravních inovací a jejich dopadů na udržitelný rozvoj měst.


doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.

Viktor se odborně věnuje především analýzám v oblasti regionální politiky, kvantitativnímu hodnocení dat a aplikaci geografických informačních systémů.


Mgr. Radomíra Jordová

Radomíra se v oblasti mobility řadu let věnuje dopravnímu výzkumu, kde se zaměřuje na udržitelné dopravní systémy a opatření, management mobility, strategické plánování a dopravní politiky měst.


Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D.

Kristýna se zabývá demografickými změnami a jejich dopady na regionální úrovni.


Ing. Alice Vaverka Králiková

Alice se v oblasti mobility věnuje komunikaci s veřejností a koordinaci stakeholderů.


Ing . Julius Janáček , Ph.D.

Julius se zabývá dopady veřejných politik na kvalitu života.

DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.