logo   Hana Brůhová Foltýnová
Personal photo

Ing. Mgr. Hana Brůhová Foltýnová, PhD.

Hana Brůhová Foltýnová pracuje jako výzkumná a pedagogická pracovnice na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Absolvovala Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Finanční podnikání (Ing.) a Hospodářská politika (Ph.D.), a Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity, obor Humanitní environmentalistika (Mgr.).

Je řešitelkou a manažerkou řady vědeckých a aplikačních projektů věnovaných tématice udržitelné městské mobility, regulace dopravy, monitoringu a evaluaci dopravních politik a strategického dopravního plánování měst.

Koordinovala nebo byla členkou mezinárodních a národních výzkumných týmů v řadě výzkumných projektů financovaných českými grantovými institucemi, nadací CERGE-EI, z evropských operačních fondů a rámcových programů EK pro výzkum.

 

Kontakt:

E-mail: hana.bruhova-foltynova@ujep.cz

 

Projekty:

COVID
MOBESA
S@mpler
Smart city - Smart region - Smart community
Strategické nástroje na podporu rozhodování municipalit v oblasti udržitelné mobility

Publikační činnost:

Researchgate
Researcher ID

DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.