logo   Projekty

MEDOTA: Změny dopravního chování způsobené Covid-19 a jejich společenské dopady (č. TL04000094)

 

Zadavatel:

Technologická agentura České republiky, 4. veřejná soutěž programu Éta ("Covid")

 

Řešitel:

Univerzita J. E. Purkyně (koordinátor)

STEM/MARK, a.s.

 

Období řešení:

07.2020 - 06.2022

 

Popis:

Cílem projektu je zkoumat krátkodobé i dlouhodobé změny dopravního chování v důsledku vzniku epidemie Covid-19 a širší společenské dopady, které se změnou mobility souvisejí – změny nákupního chování, volnočasových aktivit, v dojížďce do zaměstnání / za studiem apod. Znalost těchto trendů je klíčová pro nasměrování strategického rozvoje a formulaci doporučení pro podporu udržitelné městské mobility. Projekt dále přinese znalost o osvědčených přístupech k dopravním opatřením v období největší krize spojené s Covid-19 tak, aby se česká města mohla v rámci vlastního dopravního plánování na další případnou krizi efektivně připravit. Projekt využije především výzkumné metody ekonomie, ekonometrie, sociologie a geografie. Řešitelský tým tvoří společenskovědní výzkumníci a sociologové z praxe.

 

Řešitelský tým:

Ing. Mgr. Hana Brůhová Foltýnová, Ph.D.
Ing. Lucie Svobodová
Mgr. Danuše Strnadová
Mgr. Radomíra Jordová

 

Výstupy:

Souhrnná výzkumná zpráva z projektu 

Výzkumné články v odborných časopisech - Transportation Research zde, Pražská EVVOLUCE číslo 3/2021zde

Článek v odborném periodiku: Brůhová Foltýnová, H., Jordová, R. (2022): Vliv pandemie covid-19 na rozvoj online aktivit a implikace pro dopravní a územní plánování. Urbanismus a územní rozvoj, číslo 6/2022

DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.