logo   Projekty

Strategické nástroje na podporu rozhodování municipalit v oblasti udržitelné mobility (č. TL01000462)

 

Zadavatel:

Technologická agentura České republiky, program Éta

 

Aplikační garanti:

Ministerstvo dopravy ČR:
Národní síť zdravých měst – NSZM:

 

Řešitel:

Univerzita J. E. Purkyně

 

Období řešení:

04.2018 - 12.2021

 

Popis:

Cílem projektu je podpořit municipality při strategickém rozhodování o rozvoji udržitelné mobility s důrazem na využívání moderních technologií, inovativních opatření a integrovaném rozhodování (zahrnujícím mezisektorovost a interdisciplinaritu) a s důrazem na (ex-ante) evaluaci dopadů. Záměrem projektu je přispět k lepší funkčnosti a efektivnosti veřejné politiky a správy díky kvalitnějšímu strategickému dopravnímu plánování.

Statutární město Brno
Statutární město Karlovy Vary

 

Řešitelský tým:

Ing. Mgr. Hana Brůhová Foltýnová, Ph.D.
Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D.
Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.
RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Mgr. Radomíra Jordová

 

Výstupy:

Hlavní výstupy projektu:

Rozhodovací model PLUMM link
Proč je evaluace důležitá a jak na ni? Aneb Průvodce pro správnou evaluaci opatření v oblasti udržitelné městské mobility  - odborná monografie (bude k dispozici na konci roku 2021) link
Metodika pro plánování, monitoring a evaluaci nástrojů udržitelné městské mobility - certifikovaná metodika (bude k dispozici na konci roku 2021) link

Ostatní: Poster k článku Supporting Sustainable Mobility in Urban Areas: Quantitative Analysis of Attitudes of Key Stakeholders autorů Hana Brůhová Foltýnová, Eliška Vejchodská a Kristýna Rybová na konferenci mobil.TUM 2019 - International Scientifi c Conference on Mobility and Transport, September 11th - 12th, 2019, Munich, Germany poster

 

Semináře a konference:

Odborný workshop, 5. 12. 2019, v prostorách Ministerstva dopravy ČR: podklady zde
Podzimní škola NSZM, 7. 10. 2020, Praha- prezentace „Webový nástroj pro podporu rozhodování obcí v oblasti doprava“: podklady zde
Konference Plánování udržitelné mobility ve městech – nové výzvy, možnosti a nástroje, 8. 12. 2021, online podklady zde

DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.