logo   Model PLUMM

PLUMMPLánovač Udržitelné Městské Mobility – je model, který má podpořit místní a krajské samosprávy (tedy města a obce, ale také kraje) při plánování rozvoje mobility na svém území a rozhodování o vhodných opatřeních řešících dopravní problémy.

Tento nástroj pomáhá zástupcům státní správy a samosprávy vybrat pro realizaci vhodná dopravní opatření, která mají řešit konkrétní problémy nebo pomoci dosáhnout cíle / cílů, stanovených v některém z plánovacích dokumentů (jako např. Plánu udržitelné městské mobility). Model PLUMM obsahuje inovativní opatření, u nichž lze očekávat významný dopad na udržitelný rozvoj mobility a celého města a u nichž jsou jejich dopady zároveň zdokumentovány v obdobné literatuře. Kromě přehledu kvantifikovaných dopadů jednotlivých opatření model dále nabízí pro konkrétní dopravní opatření tipy a zkušenosti z měst, kde již bylo podobné opatření realizováno.

                                                      

 


DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.