logo   Informace o modelu a autorech

Model PLUMM vznikl jako příloha Metodiky pro evaluaci udržitelné městské mobility a je výsledkem řešení výzkumného projektu č. TL01000462 „Strategické nástroje na podporu rozhodování municipalit v oblasti udržitelné mobility“ programu ÉTA Technologické agentury ČR.

Autoři (v abecedním pořadí):
Ing. Mgr. Hana Brůhová Foltýnová, PhD. (vedoucí autorského týmu)
Mgr. Radomíra Jordová
Mgr. Kristýna Rybová, PhD.
Mgr. Danuše Strnadová
Michaela Valentová
doc. Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

Grafická úprava protokolů:
Ing. MgA. Radek Timoftej

 

Doporučená citace:
Brůhová Foltýnová, H. a kol. (2022): PLUMM – PLánovač Udržitelné Městské Mobility. Webový nástroj, dostupný na http://www.mobilita-ieep.cz/Vystup_PLUMM/. UJEP, duben 2022

 

DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.