logo   Aktuality
aktualita

Hlavní výstup projektu MOBESA je volně k dispozici všem zájemcům!

Na konci roku 2023 certifikovalo Ministerstvo dopravy ČR hlavní výstup projektu MOBESA podpořeného z programu Doprava 2020+ TAČR - "Metodiku pro tvorbu a implementaci plánů mobility pro velkoplošná zvláště chráněná území". Metodika je k dispozici zde v sekci výstupy.

Na metodice se podílel výzkumný tým Doprava a mobilita pod vedením Radomíry Jordové a projektový partner STEM/MARK, a.s. Zároveň děkujeme všem zástupcům aplikačního sektoru, kteří metodiku a výstupy projektu průběžně připomínkovali - kromě Ministerstva dopravy ČR také Agentura pro ochranu přírody a krajiny ČR a KRNAP.

Metodika přináší aktérům a institucím ovlivňujícím podobu dopravy na území či v zázemí národních parků a chráněných krajinných oblastí návod pro tvorbu plánů udržitelné mobility. Klade důraz na provázanost s dalšími sektory, především cestovním ruchem, respektuje potřebu ochrany přírody a krajiny v předmětných územích, reflektuje nejnovější poznatky z problematiky dopravního plánování směrem k rozvoji udržitelné mobility a dále moderní přístupy k evaluaci a evidence-based rozhodování.
Metodika je doplněna Atlasem opatření, který představuje „zásobník“ možných opatření vhodných pro implementaci ve velkoplošných zvláště chráněných územích.

04.01.2024
DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.