logo   Aktuality
aktualita

Jak jsme pracovali během největších omezení v důsledku epidemie Covid-19 v dubnu 2020?

Toto ukazují první výsledky unikátního šetření kompetenčního týmu Doprava a mobilita UJEP zaměřeného na dopady epidemie Covid-19 na aktivity a dopravní chování dospělých pracujících obyvatel městských oblastí. Z dat  posbíraných na reprezentativním vzorku 1103 respondentů – obyvatelů měst nad 20 tis. obyvatel – vyplývá, že 48 % respondentů pracovalo během největších omezení v březnu a dubnu 2020 stejně nebo dokonce více, než před epidemií Covid-19, naopak 28 % pracovalo méně a zbytek pak zůstal doma na nucené dovolené, ať již placené (4,5 %), neplacené dovolené (3,5 %) nebo dokonce o práci přišli (4 %).

Z těch, kteří pracovali, dojíždělo dále za prací ve stejném objemu 40 % respondentů, částečně z domu pracovalo 18 % a pouze z domu 24 % respondentů. Zbytek respondentů nepracoval nebo ztratil práci.

Jak ukazuje graf, způsob dojížďky do zaměstnání se nejvíce změnil u těch, kteří byli zvyklí cestovat veřejnou hromadnou dopravou (VHD). V době největších omezení v dubnu 2020 pokračovalo v dojížďce za prací VHD pouze méně než polovina z nich. Lidé nejvíce přecházeli od hromadné dopravy k dojíždění automobily (ať již vlastními nebo služebními), začali využívat jízdní kolo nebo chůzi, přešli na práci z domu nebo z různých důvodů přestali dojíždět za prací.  Respondenti byli také dotázáni, jak budou jezdit po skončení omezení pohybu v důsledku epidemie Covid-19. Přibližně 20 % předpokládá změnu způsobu dojížďky do práce a za studiem; největší odliv se dotkne VHD, naopak mírný nárůst lze očekávat u nemotorové dopravy a práce z domu.


Zdroj: Vlastní šetření kompetenčního týmu Doprava a mobilita UJEP, srpen 2020

14.09.2020
DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
TRANSPORT AND MOBILITY RESEARCH TEAM
Institute for Economic
and Environmental Policy

Faculty of Social and Economic Studies
J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publication or further dissemination of content is prohibited without the written consent of Mobilita-ieep.cz.