logo   Aktuality
aktualita

Úspěšně publikujeme v prestižním mezinárodním časopise Transportation Research Part D – Transport and Environment

Na světě je pre-print článku „Sustainable urban mobility: One definition, different stakeholders’ opinions“ členů kompetenčního týmu Doprava a mobilita UJEP, který byl přijat k publikaci do jednoho z nejprestižnějších odborných časopisů zaměřujících se na dopravu a životní prostředí: Transportation Research Part D – Transport and Environment společnosti Elsevier. Článek vyjde v říjnovém čísle tohoto časopisu.

Článek analyzuje role a postoje vybraných klíčových aktérů, jejich pohled na udržitelnou městskou mobilitu, podmínky pro strategické dopravní plánování a hlavní bariéry zavádění dopravních opatření. Kvalitativní analýzy ve článku vycházejí z dat posbíraných mezi reprezentanty více než 40 měst z ČR.

Ukazuje se, že plánování a realizaci dopravních opatření ve městech znesnadňují složité vztahy mezi aktéry, nedostatek kvalifikovaných odborníků ve státní správě a složitá legislativa. Ta hraje hlavní roli v komplikované realizaci opatření. Ex-post hodnocení dopravních opatření ve městech pak v Česku zcela chybí nebo je výrazně omezeno na základní indikátory.

Článek vznikl v rámci projektu Smart City – Smart region – Smart Community (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435), který je podpořený z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a Evropskou unií.

Preprint článku je k dispozici: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361920920306520

01.10.2020
DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
TRANSPORT AND MOBILITY RESEARCH TEAM
Institute for Economic
and Environmental Policy

Faculty of Social and Economic Studies
J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publication or further dissemination of content is prohibited without the written consent of Mobilita-ieep.cz.