logo   Aktuality
aktualita

Dopady epidemie Covid-19 na dopravní chování

Covid-19 mění naše aktivity, způsob práce i dopravní chování. Jaké jsou jeho dlouhodobé dopady? Může být tato situace akcelerátorem změn, které podpoří aktivity jako teleworking (práce z domu), nákupy a různé volnočasové aktivity přes internet? Jaké mají tyto změny dopad na dopravu a veřejné prostory měst?

Tyto otázky si klade náš výzkumný tým IEEP Doprava a mobilita spolu se sociology ze STEM/MARK, a.s. v novém projektu, který byl připraven ve spolupráci se špičkovým pracovištěm z technické univerzity Technion v Jaffě pod vedením prof. Yorama Shiftana a získal financování z programu TAČR Eta.

Pro analýzu dlouhodobých dopadů epidemie Covid-19 vznikne panel z reprezentativního vzorku městské populace pro tři vlny sběru dat s využitím elektronického dotazníku. Dotazníkové šetření je zacíleno na pracující a studující obyvatele v České republice a Izraeli starší 18 let a zjišťuje aktivitní a dopravní chování a jejich změny v různém období epidemie Covid-19 včetně očekávaného chování po skončení epidemie.
Současně bude probíhat série skupinových rozhovorů s lidmi, kteří přestali v důsledku obav z epidemie využívat hromadnou dopravu. Naším cílem je zjistit faktory ovlivňující návrat cestujících do hromadné dopravy.

V rámci projektu budou analyzována také agregovaná data vývoje objemů dopravy u různých dopravních modů a dobrá praxe měst během epidemie. Všechny tyto výzkumné aktivity směřují k formulaci doporučení pro další nasměrování strategického rozvoje a podporu udržitelné mobility.

16.11.2020
DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
TRANSPORT AND MOBILITY RESEARCH TEAM
Institute for Economic
and Environmental Policy

Faculty of Social and Economic Studies
J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publication or further dissemination of content is prohibited without the written consent of Mobilita-ieep.cz.