logo   Aktuality
aktualita

Vnímání veřejné dopravy během Covid-19

Ve dnech 4. a 5.11. 2020 jsme realizovali dvě online fokusní skupiny (FG) mezi obyvateli měst Brna a Ústí nad Labem a jejich okolí. V rámci FG jsme zjišťovali, jak obyvatelé vnímají cestování hromadnou dopravou během epidemie, míru obav v dopravním prostředku a názory na opatření související s epidemií Covid-19 v oblasti dopravy. Rekrutaci a organizaci FG zajišťovala společnost STEM/MARK, a.s., partner projektu.

Většina respondentů uvedla, že pouze dodržují uvedená zákonná opatření a pravidla zvýšené hygieny (častější dezinfekce rukou, nošení rukavic apod.). Při samotné jízdě v hromadných dopravních prostředcích se snaží co nejméně dotýkat tyčí či tlačítek a vyhýbat se zvýšené kumulaci lidí (sedat si dále od ostatních cestujících, pokud to je možné). Jako pozitivní je vnímána možnost nákupu jízdenek bezkontaktně, automatické otevírání dveří a oddělený prostor pro řidiče.

Jako nová bezpečnostní opatření by respondenti uvítali instalaci dezinfekcí u turniketů, zvýšenou dezinfekci celých vozů a zvýšení informovanosti o aktuálních bezpečnostních pravidlech prostřednictvím plakátů či letáků na zastávkách i ve vozech VHD.

Z hlediska komunikace a poskytování informací byla negativně vnímána komunikace ze strany vlády, která již mnohokrát poskytovala zmatečné či nedostatečné informace. Komunikace jednotlivých dopravců a dopravních podniků byla respondenty hodnocena pozitivně, výjimku tvoří pouze komunikace ze strany Českých drah, které dle respondentů neposkytují svým cestujícím dostatečné informace o rušených spojích a současných omezeních. Respondenti z Ústeckého kraje zmiňovali, že by uvítali zřízení webové stránky, která by shrnovala aktuální omezení z důvodu Covid-19.

16.12.2020
DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
TRANSPORT AND MOBILITY RESEARCH TEAM
Institute for Economic
and Environmental Policy

Faculty of Social and Economic Studies
J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publication or further dissemination of content is prohibited without the written consent of Mobilita-ieep.cz.