logo   Aktuality
aktualita

První dny prosince 2020 jsme ve spolupráci se společností STEM/MARK, a. s., realizovali telefonický průzkum zaměřený na vliv epidemie Covid-19 a souvisejících vládních opatření na využívání veřejné hromadné dopravy. Jednalo se o dosběr dat, celkem bylo osloveno prostřednictvím telefonu 90 osob.

Respondentů, kteří byli zvyklí při svých cestách před epidemií Covid-19 využívat veřejnou hromadnou dopravu (VHD), jsme se dotázali, zda její využívání během 2. vlny epidemie změnili. 62 % respondentů uvedlo, že na jejich dopravování do zaměstnání neměla současná omezení žádný vliv a VHD využívají stejně jako před epidemií Covid-19. Naopak kvůli práci z domova VHD téměř nevyužívají nebo využívá méně často 13 % respondentů.

Největší změny ve využívání VHD byly zaznamenány v dopravování se za účelem zábavy a rekreace (pokles o 44procentních bodů, viz tabulka). Naopak nejvíce stabilní zůstal způsob dopravování se za běžnými nákupy, kdy cesty VHD za nákupy poklesly pouze o 5,56procentních bodů. Měli bychom však upozornit, že podíl cest za nákupy VHD je nejnižší ze všech tří sledovaných účelů cest, cestuje takto pouze okolo jedné třetiny respondentů.  

V další části byli respondenti dotázáni, zda v současnosti zaznamenali překážku, která by jim bránila či která by je omezovala ve využívání VHD. Jednou z překážek, kterou respondenti zmiňovali (17 %) bylo nošení roušek, které snižují komfort obzvláště při cestování v létě. Někteří respondenti (16 %) uvedli, že vnímají negativně, pokud jejich spolucestující nenosí roušku a nedodržují vládní nařízení. Vysoký počet cestujících nebo přeplněné vozy uvedlo jako překážku při cestování VHD 20 % respondentů. V souvislosti s využíváním VHD respondenti (11 %) také zmiňovali komplikace spojené s rušenými či omezenými spoji.

V poslední části byli respondenti dotázáni na opatření, která by jim pomohla zmírnit jejich obavy z VHD a zvýšit komfort při cestování během epidemie Covid-19. Mezi nejčastěji zmiňovaná opatření patřilo: navýšení počtu dopravních spojů či zkrácení intervalu mezi spoji (19 %), umístění dezinfekce ve vozidlech VHD (10 %), častější dezinfikování jednotlivých dopravních spojů či zvýšení čistoty (7 %), umístění informací o dezinfekci spojů ve vozidlech (7 %), častější větrání ve vozech (6 %).

Některým respondentům (7 %) by napomohla ke snížení obav z cestování VHD větší kontrola dodržování vládních opatření (zejména zakrytí úst a nosu). Zmiňováno bylo také to, že samotní cestující by se měli chovat zodpovědně a dodržovat bezpečnostní opatření (7 %). 10 % respondentů považuje současná opatření za dostatečná.

 

 

02.02.2021
DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
TRANSPORT AND MOBILITY RESEARCH TEAM
Institute for Economic
and Environmental Policy

Faculty of Social and Economic Studies
J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publication or further dissemination of content is prohibited without the written consent of Mobilita-ieep.cz.