logo   AKTUALITY
aktualita

Před týdnem, 8. 3., jsme slavili Mezinárodní den žen. Na téma rovnosti žen v dopravě proběhla řada akcí, např. mezinárodní webinář „Gender a mobilita – jak plánovat lepší mobilitu pro všechny“, kde účastníci diskutovali návrh Zelené knihy “Gender and (Smart) Mobility”. Zelená kniha vychází z výsledků průzkumů ze sedmi zemí (z toho pěti evropských) a pro zájemce je ke stažení zde
Ukazuje se, že otázky, jak vytvářet efektivní, bezpečnou a inkluzivní mobilitu pro všechny, jsou stále důležité téma, a to i v České republice. Například podle národního šetření CDV „Česko v pohybu“ disponuje u nás automobilem 71,9 % mužů, ale jen 57,9 % žen. Co se týče přístupu k jízdnímu kolu, je již přístup k němu vyrovnanější – jízdní kolo vlastní 54 % mužů a 50,1 % žen. Situace se mění u předplatného na hromadnou dopravu, kde naopak mají „převahu“ ženy – předplatné na hromadnou dopravu má zaplaceno 35,7 % žen a jen 29,1 % mužů (zdroj: https://www.ceskovpohybu.cz/).
Genderové rozdíly v dopravě jsou velmi patrné i ve sdílené dopravě. Naše šetření na třech ústeckých institucích (viz https://1url.cz/@DaM a https://1url.cz/@budoucnost_dopravy) věnované potenciálu sdílení jízd do práce (carpoolingu) ukazuje větší zájem a využívání tohoto způsobu dopravy mezi muži. Muži jsou u carpoolingu také častěji řidiči. To, že je carpooling využíván více muži, potvrzují i zahraniční studie.
Omezený přístup k určitým druhům dopravy a mobilitním službám ovlivňuje mj. cestovní čas a komfort. Různé skupiny uživatelů mají navíc specifické požadavky, u žen je to zvláště požadavek na bezpečnost a dostupnost dopravy. Jak reflektovat při plánování dopravy, konkrétně při tvorbě Plánů udržitelné městské mobility (SUMPs), potřeby a požadavky žen a zranitelných skupin uživatelů v dopravě (děti, senioři, osoby s mentálním či fyzickým hendikepem), popisuje nová metodika Evropské komise „Addressing Gender Equity and Vulnerable Groups in SUMPs“ (ke stažení zde: https://1url.cz/@GENDER_EQUITY).
.
Kontakt: Hana Brůhová Foltýnová, Výzkumný tým Doprava a mobilita

15.03.2021
DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
TRANSPORT AND MOBILITY RESEARCH TEAM
Institute for Economic
and Environmental Policy

Faculty of Social and Economic Studies
J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publication or further dissemination of content is prohibited without the written consent of Mobilita-ieep.cz.