logo   NEWS
aktualita

V rámci projektu MOBESA jsme připravili analýzu hlavních skupin tzv. „malých plánů mobility“ (tj. institucionální, školní a firemní plány mobility). Jejím cílem bylo shrnout stávající zkušenosti s těmito plány v ČR, hlavní problémy a překážky spojené s jejich tvorbou a implementací a vyvodit doporučení pro plánovanou metodiku pro plány mobility pro velkoplošná chráněná území.

Výsledky této analýzy najdete v technické zprávě projektu MOBESA. Autorem zprávy je Mgr. Michal Šindelář.

Institucionální plány mobility jsou strategické dokumenty na úrovni pracoviště či organizace, jejichž sídla a pobočky generují dopravu. Cílem institucionálního plánu mobility je zmírnit negativní dopady automobilové dopravy a vytvářet kvalitní a atraktivní podmínky pro udržitelné druhy dopravy.

V Česku první takovéto plány vznikají od roku 2002, jejich silnější rozvoj nastal mezi roky 2013 a 2020. Nejčastěji jsou tyto projekty realizované pro základní školy pod názvem Bezpečné cesty do škol, kde se jejich počet pohybuje mezi jedním až dvěma sty. Dále v Česku nalezneme zpracované plány mobility pro firmy a veřejné instituce, kde jejich počet dosahuje pravděpodobně nanejvýš nižších desítek, pro tuto studii se podařilo dohledat jedenáct. Firmy však zavádějí opatření na podporu udržitelné mobility i bez formálního plánu mobility.

České plány mobility nekladou velký důraz na zavádění opatření a vyhodnocování jejich dopadů jako v zahraničí, kde najdeme plány orientované na výsledek včetně vyhodnocení existujících opatření a vyhodnocení změny dopravního chování v delším časovém horizontu. České plány spíš akcentují analytickou část, avšak není zřejmé, jak jsou úspěšné v implementaci opatření, pro jejichž zavádění obvykle neobsahují návrh detailního postupu a zodpovědnosti za zavedení a případně udržování opatření.

Zatímco v zahraničí existuje podpora ze strany státu a ze strany samospráv pro zpracování těchto plánů, a v některých případech existuje i povinnost zpracování plánu mobility, v Česku z perspektivy státu a samospráv institucionální plány mobility prakticky neexistují a nejsou podporovány. Veškerou podporu a zavádění plánů v Česku obstarávají tři neziskové organizace s velmi omezeným dosahem.

Úspěšnost institucionálních plánů mobility je spojena s jejich důsledným projednáním se stakeholdery a politickou podporou vedení organizace, s projednáním a zapojením uživatelů, s vytvořením realistického plánu obsahujícího dosažitelná opatření a s finanční podporou. Úspěšné plány nejen podporují udržitelné druhy dopravy, ale zavádějí také parkovací politiku, kdy zaměstnavatel neposkytuje jako benefit parkování pro všechny zaměstnance zdarma.

 

07.04.2021
DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
TRANSPORT AND MOBILITY RESEARCH TEAM
Institute for Economic
and Environmental Policy

Faculty of Social and Economic Studies
J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publication or further dissemination of content is prohibited without the written consent of Mobilita-ieep.cz.