logo   INFORMACE O MODELU

                      

Práce s modelem PLUMM:

1/ Po vstupu do modelu zadejte potřebné informace:

  • velikost města (model rozlišuje 5 kategorií dle počtu obyvatel – kategorie jsou stanoveny dle Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021-2030)
  • očekávaný časový rámec pro implementaci opatření – tj. v jakém časovém období je třeba opatření realizovat (do 1 roku, 1-2 roky, 3 a více let)
  • finanční náročnost opatření – rámcově finanční náklady, které město může / chce na opatření vynaložit (malá, střední, velká)
  • zda chcete pouze nástroje řešící osobní dopravu, nákladní dopravu nebo osobní + nákladní dopravu
  • dopravní problémy, které chcete řešit / resp. cíl, který chcete dosáhnout – na škále od 1 do 5 vyznačte důležitost, s jakou má navržené opatření řešit různé problémy / cílit na danou oblast (1 = žádný problém / tento problém nechci řešit, 2 = mírný problém, 3 = střední problém, 4 = vážený problém, 5 = kritický problém / největší priorita k řešení)

Jednotlivá pole pro vložení dat jsou nepovinná, jejich vyplnění je však důležité pro správné fungování modelu. Čím přesnější bude zadání, tím relevantnější výstupy dostanete.

2/ V dalším kroku model vyhodnotí Vámi zadané parametry a vygeneruje návrhy vhodných opatření v pořadí od nejvíce vhodného. Tato opatření splňují nastavené parametry pro velikost města, finanční a časový rámec, a dále by měly všechny přispívat k řešení nastaveného problému/nastavených problémů nebo cílů, jež chcete řešit. Model také uvede v samostatné části další vhodná opatření, která alespoň částečně řeší Vámi uvedené problémy / pomáhá dosáhnout stanovených cílů.

3/ Pro každé opatření je zpracovaný protokol, který shrnuje hlavní informace o daném opatření (finanční a časovou náročnost, možnosti financování, vztah k jiným opatřením atd.), jeho dopady jak na dopravní systém ve městě, tak i dopady ekonomické, environmentální a sociální, vztah ke Smart city a inovačním aspektům, zkušenosti jiných měst s tímto opatřením a zdroje, kde se můžete o daném opatření dozvědět více. Tento protokol si můžete prohlédnout či stáhnout a informace v něm obsažené využít pro další plánování.

DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
TRANSPORT AND MOBILITY RESEARCH TEAM
Institute for Economic
and Environmental Policy

Faculty of Social and Economic Studies
J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publication or further dissemination of content is prohibited without the written consent of Mobilita-ieep.cz.