logo   AKTUALITY
aktualita

Na FSE UJEP probíhá výzkum dlouhodobých dopadů Covid-19 na dopravní chování

Covid-19 mění naše návyky, aktivity, způsob práce i dopravní chování. Jaké jsou však jeho dlouhodobé dopady? Může být situace, kterou vyvolal, dokonce akcelerátorem změn, které podpoří takové aktivity jako teleworking a nákupy a různé volnočasové aktivity přes internet? Jaké mají tyto změny dopad na dopravu a veřejné prostory měst?

Tyto otázky si klade náš výzkumný tým Doprava a mobilita. Ve spolupráci se špičkovým pracovištěm z technické univerzity Technion v Jaffě, pod vedením prof. Yorama Shiftana, připravil dotazníkové šetření zaměřené na zodpovězení těchto otázek.

V současné době probíhá vyhodnocování dat z první vlny dotazníkového šetření, které bylo zacíleno na pracující a studující obyvatele v Izraeli a České republice starší 18 let. V případě získání finanční podpory plánujeme realizovat další dvě vlny dotazníkového šetření mezi stávajícími respondenty z první vlny tak, aby vznikl panel dat. Vznikla by tak unikátní databáze, která umožní analyzovat nejen změny, které s sebou přinesl Covid-19 bezprostředně, ale především jeho střednědobé a dlouhodobé dopady. Znalost těchto dopadů je klíčová pro nasměrování strategického rozvoje a formulaci doporučení pro podporu udržitelné městské mobility.

07.09.2020
DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.