logo   AKTUALITY
aktualita

Jak jsme pracovali během největších omezení v důsledku epidemie Covid-19 v dubnu 2020?

Toto ukazují první výsledky unikátního šetření kompetenčního týmu Doprava a mobilita UJEP zaměřeného na dopady epidemie Covid-19 na aktivity a dopravní chování dospělých pracujících obyvatel městských oblastí. Z dat  posbíraných na reprezentativním vzorku 1103 respondentů – obyvatelů měst nad 20 tis. obyvatel – vyplývá, že 48 % respondentů pracovalo během největších omezení v březnu a dubnu 2020 stejně nebo dokonce více, než před epidemií Covid-19, naopak 28 % pracovalo méně a zbytek pak zůstal doma na nucené dovolené, ať již placené (4,5 %), neplacené dovolené (3,5 %) nebo dokonce o práci přišli (4 %).

Z těch, kteří pracovali, dojíždělo dále za prací ve stejném objemu 40 % respondentů, částečně z domu pracovalo 18 % a pouze z domu 24 % respondentů. Zbytek respondentů nepracoval nebo ztratil práci.

Jak ukazuje graf, způsob dojížďky do zaměstnání se nejvíce změnil u těch, kteří byli zvyklí cestovat veřejnou hromadnou dopravou (VHD). V době největších omezení v dubnu 2020 pokračovalo v dojížďce za prací VHD pouze méně než polovina z nich. Lidé nejvíce přecházeli od hromadné dopravy k dojíždění automobily (ať již vlastními nebo služebními), začali využívat jízdní kolo nebo chůzi, přešli na práci z domu nebo z různých důvodů přestali dojíždět za prací.  Respondenti byli také dotázáni, jak budou jezdit po skončení omezení pohybu v důsledku epidemie Covid-19. Přibližně 20 % předpokládá změnu způsobu dojížďky do práce a za studiem; největší odliv se dotkne VHD, naopak mírný nárůst lze očekávat u nemotorové dopravy a práce z domu.

Zdroj: Vlastní šetření kompetenčního týmu Doprava a mobilita UJEP, srpen 2020

14.09.2020
DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.