logo   AKTUALITY
aktualita

Úspěšně publikujeme v prestižním mezinárodním časopise Transportation Research Part D – Transport and Environment

Na světě je pre-print článku „Sustainable urban mobility: One definition, different stakeholders’ opinions“ členů kompetenčního týmu Doprava a mobilita UJEP, který byl přijat k publikaci do jednoho z nejprestižnějších odborných časopisů zaměřujících se na dopravu a životní prostředí: Transportation Research Part D – Transport and Environment společnosti Elsevier. Článek vyjde v říjnovém čísle tohoto časopisu.

Článek analyzuje role a postoje vybraných klíčových aktérů, jejich pohled na udržitelnou městskou mobilitu, podmínky pro strategické dopravní plánování a hlavní bariéry zavádění dopravních opatření. Kvalitativní analýzy ve článku vycházejí z dat posbíraných mezi reprezentanty více než 40 měst z ČR.

Ukazuje se, že plánování a realizaci dopravních opatření ve městech znesnadňují složité vztahy mezi aktéry, nedostatek kvalifikovaných odborníků ve státní správě a složitá legislativa. Ta hraje hlavní roli v komplikované realizaci opatření. Ex-post hodnocení dopravních opatření ve městech pak v Česku zcela chybí nebo je výrazně omezeno na základní indikátory.

Článek vznikl v rámci projektu Smart City – Smart region – Smart Community (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435), který je podpořený z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a Evropskou unií.

Preprint článku je k dispozici: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361920920306520

01.10.2020
DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.