logo   AKTUALITY
aktualita

Dopady epidemie Covid-19 na dopravní chování

Covid-19 mění naše aktivity, způsob práce i dopravní chování. Jaké jsou jeho dlouhodobé dopady? Může být tato situace akcelerátorem změn, které podpoří aktivity jako teleworking (práce z domu), nákupy a různé volnočasové aktivity přes internet? Jaké mají tyto změny dopad na dopravu a veřejné prostory měst?

Tyto otázky si klade náš výzkumný tým IEEP Doprava a mobilita spolu se sociology ze STEM/MARK, a.s. v novém projektu, který byl připraven ve spolupráci se špičkovým pracovištěm z technické univerzity Technion v Jaffě pod vedením prof. Yorama Shiftana a získal financování z programu TAČR Eta.

Pro analýzu dlouhodobých dopadů epidemie Covid-19 vznikne panel z reprezentativního vzorku městské populace pro tři vlny sběru dat s využitím elektronického dotazníku. Dotazníkové šetření je zacíleno na pracující a studující obyvatele v České republice a Izraeli starší 18 let a zjišťuje aktivitní a dopravní chování a jejich změny v různém období epidemie Covid-19 včetně očekávaného chování po skončení epidemie.
Současně bude probíhat série skupinových rozhovorů s lidmi, kteří přestali v důsledku obav z epidemie využívat hromadnou dopravu. Naším cílem je zjistit faktory ovlivňující návrat cestujících do hromadné dopravy.

V rámci projektu budou analyzována také agregovaná data vývoje objemů dopravy u různých dopravních modů a dobrá praxe měst během epidemie. Všechny tyto výzkumné aktivity směřují k formulaci doporučení pro další nasměrování strategického rozvoje a podporu udržitelné mobility.

16.11.2020
DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.