logo   AKTUALITY
aktualita

Vnímání veřejné dopravy během Covid-19

Ve dnech 4. a 5.11. 2020 jsme realizovali dvě online fokusní skupiny (FG) mezi obyvateli měst Brna a Ústí nad Labem a jejich okolí. V rámci FG jsme zjišťovali, jak obyvatelé vnímají cestování hromadnou dopravou během epidemie, míru obav v dopravním prostředku a názory na opatření související s epidemií Covid-19 v oblasti dopravy. Rekrutaci a organizaci FG zajišťovala společnost STEM/MARK, a.s., partner projektu.

Většina respondentů uvedla, že pouze dodržují uvedená zákonná opatření a pravidla zvýšené hygieny (častější dezinfekce rukou, nošení rukavic apod.). Při samotné jízdě v hromadných dopravních prostředcích se snaží co nejméně dotýkat tyčí či tlačítek a vyhýbat se zvýšené kumulaci lidí (sedat si dále od ostatních cestujících, pokud to je možné). Jako pozitivní je vnímána možnost nákupu jízdenek bezkontaktně, automatické otevírání dveří a oddělený prostor pro řidiče.

Jako nová bezpečnostní opatření by respondenti uvítali instalaci dezinfekcí u turniketů, zvýšenou dezinfekci celých vozů a zvýšení informovanosti o aktuálních bezpečnostních pravidlech prostřednictvím plakátů či letáků na zastávkách i ve vozech VHD.

Z hlediska komunikace a poskytování informací byla negativně vnímána komunikace ze strany vlády, která již mnohokrát poskytovala zmatečné či nedostatečné informace. Komunikace jednotlivých dopravců a dopravních podniků byla respondenty hodnocena pozitivně, výjimku tvoří pouze komunikace ze strany Českých drah, které dle respondentů neposkytují svým cestujícím dostatečné informace o rušených spojích a současných omezeních. Respondenti z Ústeckého kraje zmiňovali, že by uvítali zřízení webové stránky, která by shrnovala aktuální omezení z důvodu Covid-19.

16.12.2020
DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.