logo   AKTUALITY
aktualita

První dny prosince 2020 jsme ve spolupráci se společností STEM/MARK, a. s., realizovali telefonický průzkum zaměřený na vliv epidemie Covid-19 a souvisejících vládních opatření na využívání veřejné hromadné dopravy. Jednalo se o dosběr dat, celkem bylo osloveno prostřednictvím telefonu 90 osob.

Respondentů, kteří byli zvyklí při svých cestách před epidemií Covid-19 využívat veřejnou hromadnou dopravu (VHD), jsme se dotázali, zda její využívání během 2. vlny epidemie změnili. 62 % respondentů uvedlo, že na jejich dopravování do zaměstnání neměla současná omezení žádný vliv a VHD využívají stejně jako před epidemií Covid-19. Naopak kvůli práci z domova VHD téměř nevyužívají nebo využívá méně často 13 % respondentů.

Největší změny ve využívání VHD byly zaznamenány v dopravování se za účelem zábavy a rekreace (pokles o 44procentních bodů, viz tabulka). Naopak nejvíce stabilní zůstal způsob dopravování se za běžnými nákupy, kdy cesty VHD za nákupy poklesly pouze o 5,56procentních bodů. Měli bychom však upozornit, že podíl cest za nákupy VHD je nejnižší ze všech tří sledovaných účelů cest, cestuje takto pouze okolo jedné třetiny respondentů.  

V další části byli respondenti dotázáni, zda v současnosti zaznamenali překážku, která by jim bránila či která by je omezovala ve využívání VHD. Jednou z překážek, kterou respondenti zmiňovali (17 %) bylo nošení roušek, které snižují komfort obzvláště při cestování v létě. Někteří respondenti (16 %) uvedli, že vnímají negativně, pokud jejich spolucestující nenosí roušku a nedodržují vládní nařízení. Vysoký počet cestujících nebo přeplněné vozy uvedlo jako překážku při cestování VHD 20 % respondentů. V souvislosti s využíváním VHD respondenti (11 %) také zmiňovali komplikace spojené s rušenými či omezenými spoji.

V poslední části byli respondenti dotázáni na opatření, která by jim pomohla zmírnit jejich obavy z VHD a zvýšit komfort při cestování během epidemie Covid-19. Mezi nejčastěji zmiňovaná opatření patřilo: navýšení počtu dopravních spojů či zkrácení intervalu mezi spoji (19 %), umístění dezinfekce ve vozidlech VHD (10 %), častější dezinfikování jednotlivých dopravních spojů či zvýšení čistoty (7 %), umístění informací o dezinfekci spojů ve vozidlech (7 %), častější větrání ve vozech (6 %).

Některým respondentům (7 %) by napomohla ke snížení obav z cestování VHD větší kontrola dodržování vládních opatření (zejména zakrytí úst a nosu). Zmiňováno bylo také to, že samotní cestující by se měli chovat zodpovědně a dodržovat bezpečnostní opatření (7 %). 10 % respondentů považuje současná opatření za dostatečná.

 

 

02.02.2021
DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.