logo   Aktuality
aktualita

Od 10. do 24. srpna 2021 proběhne sociologické šetření mezi návštěvníky čtyř chráněných území: NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce, CHKO Jizerské hory a CHKO Moravský kras. Celkem budou sbírána data od 1.500 návštěvníků těchto území. Šetření se zaměřuje na to, jak se návštěvníci dopravují do a po NP a CHKO, a zjišťuje možnosti různých dopravních řešení k podpoře udržitelné mobility a turismu a jejich pozitivní dopady na změny dopravního chování návštěvníků a ochranu přírody. V uvedených územích se budou pohybovat tazatelé agentury STEM/MARK, a.s., kteří budou dle přesně dané metodiky vybírat a oslovovat vhodné účastníky průzkumu. Velmi všem předem děkujeme za vstřícnost a ochotu se průzkumu zúčastnit.

Šetření realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem spolu s agenturou STEM/MARK, a.s. Jedná se o dílčí aktivitu projektu MOBESA – „Podpora alternativních řešení mobility v environmentálně citlivých oblastech“ podpořeného Technologickou agenturou ČR (projekt. č. CK01000067) a probíhá s podporou Ministerstva dopravy ČR, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a KRNAP.  

Projekt MOBESA reaguje na problémy spojené s nadměrnou dopravní zátěží velkoplošných chráněných území a řeší, jak zahrnout plánování rozvoje udržitelné mobility do strategických dokumentů těchto území a jejich rozhodovací praxe. Hlavním cílem projektu je tvorba metodiky pro plány mobility velkoplošných environmentálně citlivých území, zejm. NP a CHKO, doplněná databází příkladů dobré praxe řešení dopravy v chráněných oblastech.

10.08.2021
DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.