logo   Aktuality
aktualita

Ve středu 8. 12. 2021 se uskutečnila konference věnovaná možnostem rozvoje udržitelné mobility ve městech. Prezentující představili nové nástroje a materiály pro místní a krajské samosprávy související s plánováním, monitorováním a vyhodnocováním dopravních opatření a tvorbou a vyhodnocováním dopravních strategií, především Plánů udržitelné městské mobility (SUMP). Vzhledem k aktuální nepříznivé epidemiologické situaci proběhlo setkání online. Zúčastnilo se jej téměř 50 účastníků, zástupců měst a dopravní experti.
Na konferenci byly představeny hlavní výstupy projektu Strategické nástroje na podporu rozhodování municipalit v oblasti udržitelné mobility podpořeného Technologická agentura ČR. K tématu evaluace udržitelné městské mobility byla zpracována praktická metodika, která v současnosti prochází oponentním řízením. Doprovází ji odborná knižní publikace, která způsoby a nástroje evaluace udržitelné mobility městům a obcím blíže představuje. Jak zdůrazňuje hlavní řešitelka projektu Hana Brůhová Foltýnová: „Obě publikace, odborná kniha i metodika, se doplňují a měly by přinést městům, krajům a dopravním expertům komplexní obrázek o tom proč, kdy a jak evaluovat dopravní projekty a strategie. Evaluace je nástroj, který je přes svoji důležitost v praxi stále opomíjený a nedostatečně využívaný. Rozhodování postavené na datech a kvalitních analýzách a vyhodnocování efektů opatření i strategií je však klíčové pro efektivní plánování městské mobility a využívání veřejných prostředků. Příklady měst ze zahraničí dokládají, že právě kvalitní evaluace pomáhá budovat úspěšná města.“
Největší zájem vzbudil webový nástroj podpory měst při vyhledávání a vyhodnocování vhodných projektů městské mobility. PLUMM – PLánovač Udržitelné Městské Mobility – nabízí na webové stránce výzkumného týmu Doprava a mobilita snadný výběr vhodných opatření udržitelné mobility s ohledem na jejich dopady. Po zadání základních parametrů (údaje o velikosti města, hlavní řešené problémy, dostupné finance apod.) nabídne městům vhodná dopravní opatření. V současné době je model v testovací fázi, finální verze bude k dispozici na začátku roku 2022.
Aplikační garant uvedeného projektu Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) představil svůj dlouhodobý systém dobré praxe Zdravých měst, který obsahuje i část zaměřenou na udržitelnou mobilitu. Informace doplnilo krátké představení dalších dvou výzkumných projektů řešených týmem Doprava a mobilita na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – Ridesharing v ústeckých institucích a Dopady pandemie Covid na dopravní chování městského obyvatelstva.
Prezentace z konference zde

13.12.2021
DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.