logo   Aktuality
aktualita

Minulý týden přijala valná hromada Technologické platformy silniční doprava (dále TP) UJEP za svého nového člena. UJEP je v TP zastupován týmem Doprava a mobilita. Spolu s námi byla přijata také Západočeská univerzita v Plzni a Vysoká škola logistiky v Přerově.

Členství v TP nám umožní lépe koordinovat především aplikovaný výzkum v oblasti silniční dopravy mezi hlavními institucemi v ČR i na evropské úrovni, podílet se na zpracování zásadních strategických dokumentů v oboru silniční dopravy nebo zapojení se do projektových konsorcií na národní i evropské úrovni.

Technologické platformy obecně přispívají k dosažení cílů lisabonské deklarace tím, že podporují rozvoj evropského výzkumného prostoru. V současné době pracuje v EU celkem 38 evropských technologických platforem, v oblasti dopravy vzniklo pět odvětvově orientovaných platforem. S jednou z nich, ERTRAC (European Road Transport Research AdvisoryCouncil), spolupracuje právě TP silniční doprava. Jejím zakládajícím členem je Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., TP dále sdružuje všechny univerzity, které se zabývají dopravou, ale také výzkumné organizace, asociace a firmy.

04.04.2022
DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.