logo   Aktuality
aktualita

Studentky a studenti UJEP zpracovávají pod vedením členů našeho týmu zajímavé studentské práce. V letošním školním roce tak byly obhájeny například bakalářské práce na téma vnímání autonomní mobility ze strany osob s různým typem postižení, vývoj a využití elektromobility v MHD nebo analýza ekonomického přínosu plavebního stupně Děčín. Ty nejzajímavější práce zájemci nově najdou i na našich webových stránkách. První z nich je diplomová práce Ing. Karolíny Lanzové na téma „Dopady pandemie COVID-19 na osobní dopravu ve městech“.

Práce zkoumá přepravní výkony v MHD a vývoj počtu cyklistů v Praze, Ostravě a Pardubicích za poslední roky. Do analýzy je zahrnuta i pěší doprava. Z analýzy vyplývá, že nejvýraznější změny v objemu těchto druhů dopravy probíhaly během lockdownů na jaře a na podzim 2020. Ve všech třech zkoumaných městech se prokázal silný vliv protiepidemických opatření na pokles cestujících v MHD, mírná korelace se ukázala i mezi objemem cestujících MHD a počtem nově nakažených a nepřekvapivě téměř žádný vliv na pokles cestujících v MHD mělo počasí.  Naproti tomu u cyklodopravy analýza ukázala výraznější nárůst počtu cyklistů na cyklostezkách s rekreačním charakterem, a naopak méně výrazný nárůst nebo dokonce pokles u cyklostezek dopravního významu. Výsledky nepotvrdily korelace mezi objemem protiepidemických opatření nebo počtem nově nakažených covid-19 a vývojem objemu cyklodopravy. Naopak územní teploty měly podle těchto výsledků na počty cyklistů výrazně větší vliv.

Práci si můžete přečíst zde.

04.07.2022
DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.