logo   Aktuality
aktualita

V říjnovém čísle odborného časopisu Transportation Research Part A: Policy and Practice vyjde článek, který vznikl ve spolupráci členů našeho týmu s izraelskými kolegy z technické univerzity TECHNION v Haifě. Článek s názvem Will COVID-19 accelerate telecommuting? A cross-country evaluation for Israel and Czechia se zaměřuje na analýzu dlouhodobých dopadů pandemie covid na práci z domu a srovnání obou zemí. Článek je k dispozici zájemcům již nyní jako preprint zde

Abstrakt:
Nová zkušenost s pandemií covid-19 donutila mnoho lidí pracovat z domova místo na jejich běžném pracovišti. Tento článek si klade za cíl zhodnotit dopad pandemie na práci z domova a dojíždění do práce po skončení pandemických opatření: Přijmou lidé práci na dálku a omezí dojíždění, byť jen do určité míry, nebo obnoví své předpandemické vzorce chování? Článek přináší výsledky společného výzkumu z Izraele a Česka. Analyzuje data o preferencích ohledně pracovních návyků před a během pandemie a data o deklarovaných záměrech ohledně předpokládaných pracovních vzorců, až se život po pandemii vrátí do „normálu“. Pro analýzu dat byly použity dva modely, jeden se zabýval faktory, které ovlivňují trend zvýšené/snížené práce na dálku, a druhý se zabýval faktory, které ovlivňují frekvenci dojíždění do práce. Výsledky ukazují, že většina respondentů (62 % v Izraeli a 68 % v Česku) zachová stejný poměr mezi prací na dálku a prací z pracoviště. Přibližně 19 % respondentů v obou zemích vyjádřilo svůj záměr snížit počet dnů dojíždění, zatímco 6 % uvedlo, že by počet dnů na pracovišti zvýšilo. Tyto odhady se však opírají pouze o očekávání zaměstnanců, nezohledňují pohled zaměstnavatelů a další omezení, která mohou nastat. Bez zohlednění tohoto možného zkreslení můžeme v postpandemické éře očekávat mírné snížení počtu cest do práce o 6,5 % (Izrael) a 8,7 % (v Česku). Očekávaný pokles počtu dnů dojížďky bude doprovázen nárůstem práce na dálku: z 10 % na 14 % mezi těmi, kteří pracují z domova více než 20 hodin týdně (v obou zemích) a poklesem podílu těch, kteří pracují na dálku pět nebo méně hodin týdně (pokles ze 73 % na 63 % v Izraeli a ze 76 % na 70 % v Česku).

22.09.2022
DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.