logo   
aktualita

Vzdělávací síť CIVITAS Educational Network umožňuje spolupráci mezi vzdělávacími institucemi působícími v oblasti městské mobility. Vznik Sítě byl inspirován výsledky průzkumu CIVITAS z roku 2021, který ukázal zájem o větší spolupráci mezi univerzitami v oblasti městské mobility.

Vzdělávací síť CIVITAS byla spuštěna na začátku roku 2022 a rozvíjí aktivity ve třech hlavních oblastech:
Studentská výměna
Studentské výměny umožňují studentům i akademickým pracovníkům objevovat jedinečné přístupy k městské mobilitě, čímž posilují pozici studentů na mezinárodním trhu práce. Výměny mohou probíhat v různých formách, ale obecně se zaměřují na usnadnění spolupráce v oblasti městské mobility.
Výměna znalostí
Vzdělávací instituce po celém světě vytvářejí výstupy svých výukových a výzkumných aktivit. Výměna znalostí mezi institucemi pomáhá podporovat objevování nových přístupů k výzvám městské mobility. Takové výměny mohou sestávat z přednášek hostů, výměny učebních osnov a další.
Společné magisterské programy
Prostřednictvím zkoumání příležitostí a zájmů mezi institucemi se síť snaží vytvořit společné magisterské programy. Takové programy jsou pro studenty výhodné, protože umožňují seznámit se s mezinárodním učebním plánem a podporují multikulturní dovednosti; vzhledem k tomu, že zúčastněné fakulty mají příležitost dozvědět se o jiných metodách výuky a učení, stejně jako o rozmanitosti studentů ve třídě.

Vzdělávací síť CIVITAS také vydala Katalog CIVITAS o vzdělávání v městské mobilitě. Katalog poskytuje přehled vzdělávacích nabídek v / nebo souvisejících s městskou mobilitou, které nabízejí vzdělávací instituce po celé Evropě. Podporuje současné a budoucí studenty při identifikaci programu, kurzu nebo modulu, o který by mohli mít zájem se přihlásit; podporuje zástupce univerzit při hledání možností spolupráce s jinými ústavy; a pomáhá zúčastněným stranám v oboru najít nové vzdělávací partnery. Katalog je živým dokumentem, který má být aktualizován ve spolupráci s členy vzdělávací sítě CIVITAS. Dokument zatím poskytuje přehled 72 nabídek od 32 vzdělávacích institucí ve více než 27 městech v 19 evropských zemích! Představuje jak přehled studijních programů seřazených podle země a typu (např. bakalářský vs. magisterský stupeň), tak podrobný informační list ke každé nabídce studia.
Katalog je volně k dispozici zde.

CIVITAS je jedním ze stěžejních programů, které pomáhají Evropské komisi dosáhnout jejích ambiciózních cílů v oblasti mobility a dopravy.

 

Zpracovala: Hana Brůhová Foltýnová, 10. 11. 2022

10.11.2022
DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.