logo   Aktuality
aktualita

Dne 25.3. vyšel v mezinárodním impaktovaném časopise Transportation článek Carsharing users’ behaviour and attitudes. The role of car availability in households (Chování a postoje uživatelů carsharingu. Role dostupnosti automobilu v domácnostech), na kterém se podílely členky našeho týmu Eliška Vejchodská a Hana Brůhová Foltýnová. Článek vznikl ve spolupráci s nejstarší českou carsharingovou společností Autonapůl v rámci projektu Smart City, Smart Region, Smart Community a je volně dostupný zde

Článek se věnuje přínosu carsharingu k proenvironmentálnímu chování. Konkrétně porovnává uživatele carsharingu, kteří mají k dispozici vlastní automobil, a těch bez něj. Zaměřuje se především na rozdíly v jejich postojích, motivech pro připojení se ke carsharingu a dopravním chování. Využívá stanovené (stated) a projevené (revealed) data o členech nejstarší carsharingové společnosti v České republice Autonapůl.
Uživatelé carsharingu bez automobilu využívají sdílená auta intenzivněji než uživatelé carsharingu s autem dostupným ve své domácnosti. Na druhou stranu najedou osobními automobily v součtu méně kilometrů. Méně kilometrů obvykle najeli i ti, kdo po vstupu do carsharingu prodali své vozidlo.
Ti, co vozidlo neprodali, mají po zapojení do carsharingu menší pravděpodobnost snížení celkových najetých kilometrů automobilem. Domácnosti, které nemají k dispozici další auto, se ukazují být v průměru méně závislé na autě než ty, které využívají carsharing jako druhé nebo třetí auto. Bývají více ohleduplní k životnímu prostředí a více inklinují k politice podporující alternativní způsoby dopravy a omezující používání soukromých automobilů, ačkoli toto přesvědčení sdílejí obě skupiny. Uvedená zjištění otevírají debatu o tom, zda by sdílení vozidel mělo být doprovázeno i dalšími restriktivními opatřeními k podpoře sdílení, ne vlastnění automobilů.

Článek vznikl v rámci projektu Smart City – Smart region – Smart Community (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435), který je podpořený z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a Evropskou unií.

27.03.2023
DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.