logo   Aktuality
aktualita

Plánovat na základě důkazů a evidence se vyplácí!

Jedním z hlavních témat, kterým se náš výzkumný tým věnuje, je podpora politiky založené na datech (tzv. evidence-based policy). Význam tohoto přístupu k rozhodování a plánování se zvyšuje zvláště dnes, v turbulentním a nestabilním světě, kdy se podmínky rychle mění. Způsob rozhodování a plánování postavený na datech a kvalitních analýzách má výrazně větší potenciál k využití ve veřejném sektoru běžnou praxí. Náš výzkum ale potvrzuje, že to má smysl (viz např. článek R. Jordové a H. Brůhové Foltýnové: Rise of a New Sustainable Urban Mobility Planning Paradigm in Local Governance: Does the SUMP Make a Difference?. Článek ukazuje, že monitorování, hodnocení a zapojení veřejnosti jsou městy v ČR stále podceňovány a vnímání potřeby výrazné změny dopravního chování je mezi místními politiky stále poměrně nízké. Strategické Plány udržitelné mobility (SUMP) podporující evidence-based policy přináší značné výhody městům všech velikostí, a to již v počáteční fázi jejich realizace. Města, která vypracovala svůj SUMP, uplatňují různá opatření udržitelné dopravy častěji, vytvářejí více participačních aktivit a jsou lepší v přístupu k evaluaci než města bez SUMP.

A jak začít? Seznámit se s tématem můžete např. v naší rok staré knize Hodnocení plánů a projektů mobility – Průvodce pro správnou evaluaci opatření a strategií udržitelné městské mobility . Kniha, kterou vydalo nakladatelství Grada, seznamuje čtenáře se základy evaluace, ukazuje, proč je důležité evaluaci využívat a tuto problematiku zasazuje do širšího kontextu městského dopravního plánování.

Postup, jak vyhodnocování politik a opatření udělat, najdete v naší certifikované Metodice pro evaluaci udržitelné městské mobility. A jak vybírat vhodná opatření pro města? K tomu vám pomůže nás model PLUMM. Vyzkoušejte ho alespoň pro inspiraci, jak se dají inovativně řešit a rozvíjet města a mobilita městského obyvatelstva.

A pokud se chcete o tématu dozvědět ještě více, můžete např. zde:

- S jakými výzvami se v dnešní době potýkají města nejen v Evropě? Více viz článek H. Brůhové Foltýnové, M. Attard a S. Mělo

- Možnosti využití nástrojů Smart city v udržitelném dopravním plánování shrnuje článek H. Brůhové Foltýnové, K. Rybové a E. Vejchodské

- A jak jsou na tom ti, kdo dělají rozhodnutí o budoucí podobě dopravy ve městech, ohledně vnímání udržitelné mobility? O tom najdete více informací v článku publikovaném v prestižním vědeckém časopise Transportation Research Part D: Transport and Environment od H. Brůhové Foltýnové, E. Vejchodské, K. Rybové a V. Květoně

- Toto téma pak dále rozvíjí kapitola 5 v čerstvě vydané knize Discourses on Transport and Urban Development v nakladatelství Edward Elgar. Kapitolu zpracoval autorský tým H. Brůhové Foltýnové, K. Rybové, R. Jordové a E. Vejchodské

 

Přejeme všem zájemcům příjemné letní čtení!

28.07.2023
DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.