logo   Aktuality
aktualita

Další výstup z našeho projektu na výzkum dopadů pandemie covid-19 na dopravní chování byl přijat k publikaci v prestižním mezinárodním impaktovaném časopise Travel Behaviour and Society. Článek s názvem „Expected long-term impacts of the COVID-19 pandemic on travel behaviour and online activities: Evidence from a Czech panel survey“ je jako pre-print dostupný zde. 

Abstrakt:
Po vypuknutí pandemie covid-19 došlo v důsledku protipandemických opatření k výraznému poklesu mobility. Ve studii jsme se zaměřili na to, zda se mobilita po pandemii vrátí na předpandemickou úroveň, nebo zda budou sledované změny dlouhodobé, soustředili jsme se především na práci z domova a online nakupování. Na základě individuálních panelových dat o dospělé městské populaci posbíraných ve čtyřech vlnách během let 2020 a 2021 očekáváme pokračující nárůst práce z domova a online nakupování i v post-pandemickém období. To povede ke snížení počtu fyzických cest do práce a za nákupy. Hlavními determinanty práce z domova jsou typ zaměstnání, pracovní odvětví a vzdělání. Hlavními determinanty online nakupování jsou věk a vzdělání. Dopad těchto faktorů na očekávanou frekvenci online aktivit po pandemii se však liší od toho, jak ovlivňovaly dopravní chování před pandemií. Konkrétně jsou to především mladší respondenti (do 30 let), kteří očekávají po pandemii vyšší frekvenci online aktivit než dříve. Přestože věk patří k významným prediktorům online nakupování před i po pandemii, neplatí to pro práci z domova. Věk se ukázal jako signifikantní faktor ovlivňující množství práce z domova pouze po pandemii. Na druhou stranu vzdělání zvyšovalo objem práce z domu před pandemií i po ní, přičemž dopad vzdělání na online nakupování jsme identifikovali jako významný pouze před pandemií. Využívané dopravní prostředky na cesty do práce a za nákupy se v post-pandemickém období ve srovnání se situací před pandemií prakticky nezměnily.

19.10.2023
DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.