logo   Aktuality
aktualita

Všem zájemcům je ode dneška volně k dispozici Atlas opatření a dobré praxe MOBESA.

Národní parky (NP) a chráněné krajinné oblasti (CHKO) jsou již svou podstatou ochrany unikátní přírody vystaveny velkému zájmu návštěvníků, tedy i velké návštěvnosti a s ní spojené dopravní zátěži. Zároveň to jsou ale oblasti velmi citlivé na pohyb a dopady aktivit návštěvníků. Často zde dochází ke střetu mezi potřebou dopravy spojenou s různými ekonomickými, kulturními a sociálními zájmy a na druhé straně s ochranou přírody a krajiny.

Atlas opatření a dobré praxe MOBESA, který vytvořil tým Doprava a mobilita pod vedením Mgr. Radomíry Jordové v rámci projektu MOBESA podpořeného Technologickou agenturou ČR, přináší inspiraci a zkušenost z ČR i zahraničí pro řešení těchto problémů. Cílem autorského týmu bylo pomoci zodpovědným institucím udržitelně rozvíjet mobilitu v NP a CHKO, snižovat negativní dopady dopravy na území a současně citlivě přistupovat ke všem zásadám ochrany těchto území.

Věříme, že Atlas může být užitečný pro různé instituce, především:
- správy národních parků a chráněných krajinných oblastí,
- městské a obecní úřady (i jejich svazky a místní akční skupiny) nacházející se na těchto územích,
- kraje a koordinátory veřejné dopravy, na jejichž území příslušná chráněná území leží,
- nebo destinační agentury.

V Atlasu najdete celkem 38 opatření a příkladů dobré praxe z různých oblastí – od komplexních (strategických) opatření, která kombinují management turismu a management dopravy, přes opatření v oblasti regulace individuální automobilové dopravy (IAD) a parkování, na podporu alternativ k IAD (veřejné hromadné dopravy a cyklistické a pěší dopravy, zapůjčení různých vozidel atd.), opatření na regulaci návštěvnosti, na zvýšení povědomí o udržitelné mobilitě a osvětu k udržitelnému chování návštěvníků, monitoring návštěvníků, legislativní opatření nebo SMART nástroje.

Atlas opatření a dobré praxe MOBESA je k volně k dispozici všem zájemcům zde.

Hodně inspirace a užitečných podnětů a informací všem uživatelům Atlasu přeje autorský tým!

12.12.2023
DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.