logo   Výuka

Mobilita v území - management a inovace

V dnešní době, kdy moderní technologie mění způsob přepravy a dopravní chování jednotlivců i firem, je třeba, aby na tuto skutečnost reagovaly veřejné instituce, především města, kraje i národní instituce (ministerstva). Otvírá se také prostor pro nové mobilitní služby (např. typu sdílená mobilita nebo mikromobilita). Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základy dopravní politiky, poskytnout přehled o nových trendech v mobilitě a možnostech veřejných institucí rozvoj dopravy a mobility ovlivňovat a řídit. Studenti budou seznámení s problematikou organizace, plánování a regulace dopravy a jejích dopadů na zdraví a životní prostředí se zvláštním důrazem na strategické dopravní plánování měst a regionů. Předmět dále představí problematiku dopravního chování a rozhodování jednotlivců a firem, sociální aspekty dopravy (dopady dopravní politiky na různé socioekonomické skupiny) a klíčové otázky dopravního plánování a rozhodování měst a regionů. Budou diskutovány nové a inovativní nástroje managementu udržitelné dopravy a mobility. Problematika bude ilustrována na případových studiích. 

Ing. Mgr. Hana Brůhová Foltýnová, PhD
Ing. Lucie Svobodová


Termíny:

Kód ve STAGu: 
KEMA / W0055

DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.