logo   Projekty
projekt

MOBESA: Podpora alternativních řešení mobility v environmentálně citlivých oblastech (č. CK01000067)

 

Zadavatel:

Technologická agentura České republiky, program Doprava 2020+ 

 

Řešitel:

Univerzita J. E. Purkyně (koordinátor projektu)

STEM/MARK, a.s.

 

Období řešení:

03.2020 - 06.2023

 

Popis:

Cílem projektu je vytvořit metodiku pro management velkoplošných chráněných území, zejm. NP a vyšší zóny CHKO, jak efektivně řešit problémy spojené s nadměrnou dopravní zátěží a jak zahrnout plánování rozvoje udržitelné mobility do jejich strategických dokumentů a rozhodovací praxe. Hlavními výstupy projektu jsou certifikovaná metodika na tvorbu plánů mobility pro environmentálně citlivá území doplněná databází příkladů dobré praxe řešení dopravy do/na a po chráněných oblastech. Dále vniknou datové soubory ze sociologických šetření ve vybraných územích a technická zpráva z těchto šetření. Budou zpřesněny počty a struktura návštěvníků. Zjištěné poznatky budou postupně publikovány v relevantních odborných časopisech a v technických zprávách.

Aplikační garanti projektu:
Ministerstvo dopravy ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Správa KRNAP

Případová území:
NP České Švýcarsko + CHKO Labské pískovce
CHKO Jizerské hory
CHKO Moravský kras


Aktuální akce:
sociologické šetření - pilot 23. 6. 2021, NP České Švýcarsko

 

Řešitelský tým:

Ing. Mgr. Hana Brůhová Foltýnová, Ph.D.
Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D.
Ing. MgA. Radek Timoftej
RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Mgr. Radomíra Jordová
Ing. Alice Vaverka Králiková

 

Výstupy:

Metodika pro tvorbu a implementaci plánů mobility pro velkoplošná zvláště chráněná území (publikováno 12/2023)

Technická zpráva - Analýza stávajícího stavu tvorby institucionálních plánů mobility v ČR (publikováno 01/2021)

Atlas opatření

 

Semináře a konference:

Workshop k průběžným výstupům projektu, 16. 12. 2020, online podklady zde
Workshop k průběžným výstupům projektu, 15. 12. 2021, online podklady zde
Workshop - Výsledky projektu pro případové území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce, 18. 5. 2023, Krásná lípa podklady zde
Workshop - Výsledky projektu pro případové území CHKO Jizerské hory 19. 5. 2023, Liberec podklady zde
Workshop - Možnosti plánu mobility pro Krkonoše, 12. 6. 2023, Vrchlabí podklady zde
Závěrečná konference projektu MOBESA, 15. 6. 2023, Praha registrace zde


 

Mezirezortní pracovní skupina:

Prezentace ke stažení:
1. Hana Brůhová Foltýnová
2. Radomíra Jordová, Radek Timoftej
3. Radomíra Jordová
4. Ondřej Vácha - STEM/MARK

DaM logo
 
FB  +420 475 284 708
FB  info@mobilita-ieep.cz
FB  @dopravamobilita
VÝZKUMNÝ TÝM DOPRAVA A MOBILITA
Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
Ústí nad Labem
400 96
map
©2021 Mobilita-ieep.cz. Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu Mobilita-ieep.cz zakázáno.